ugahari/uga·ha·ri/kl a1 sedang; pertengahan; 2 sederhana;
keugaharian/ke·u·ga·ha·ri·an/kl n kesederhanaan; kesahajaan: walaupun hartanya melimpah ruah,ia hidup dalam ~ dan sangat dicintai oleh rakyatnya